İlçemiz Kallar mahallesinde bulunan 1789 yılında yapımına başlanan Maden Emini Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırılan 1794 yılında ibadete açılan ve 223 yıldır aralıksız ibadete açık olan Yusuf Ziya Paşa Cami Vakıflar Genel Müdürlüğünün Restorasyon çalışmaları kapsamında ibadete kapatılarak restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.
Osmanlı mimarisinin merkezi planlı yapılarının gelişmiş örneklerinden olan Yusuf Ziya Paşa Camii birbirine bağlanmış beş sütun ve yarım sütunlu beş bölümlü son cemaat yeri bulunan, basık kemerli bir kapı aracılığıyla ibadet alanına girilen, ince dört sütun ve sekiz köşeli kasnak bir kubbe üzerine oturtulan merkezi bir kubbesi, mihrap ve mimberi mermerden yapılmış yöresel taş işçiliğinin güzel bir örneğini yansıtan tarihi bir camidir.
Cami kapısının üzerinde talik yazı ile yazılan bir kitabe bulunmakta ve yapnını Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir.
Yusuf Ziya Paşa Külliyesinin cami, şadırvan, kütüphane ve çevre düzenlemesi aslına uygun bir şekilde restore edilerek 2018 yılı sonuna kadar ibadete açılacaktır.
 
  İSAY2 Galeri